Begeleiding bij rouw, verlies en transitie op de werkvloer

-rouwconsultant-


PAULINE HOOGERVORST

Hoe steun je medewerkers bij rouw en verlies op de werkvloer?

Geef je leiding aan een onderneming of binnen een organisatie, en heb je te maken met verlies en rouw op de werkvloer? Bijvoorbeeld:

  • het overlijden van een collega of een dierbare van één van je medewerkers.
  • verlieservaringen bij medewerkers door ontwikkelingen binnen de organisatie: (dreigend) ontslag, boventalligheid, organisatieverandering, fusies etc.

Aandacht voor en erkenning van rouw en verlies op de werkvloer kan langdurige uitval voorkomen. Professionele ondersteuning door een rouwconsultant helpt je als leidinggevende of hr-professional om medewerkers weerbaar en veerkrachtig te houden.


Tijdige ondersteuning voorkomt langdurig uitval

45% van de werknemers ervaart de leidinggevende als belangrijkste krachtbron in tijden van rouw en verlies. Als leidinggevende heb je juist dan de gelegenheid om er te zijn voor je medewerkers. Vanuit het oogpunt van sociaal werkgeverschap, maar ook om langdurige uitval zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er na verlies van een dierbare gemiddeld 170 verzuimdagen volgen. Gerichte begeleiding van rouw op het werk kan de verzuimduur aanzienlijk verkorten.


Het belang van werk voor een goed herstel

Werk speelt een belangrijke rol in het herstel- of ontwikkelproces van een werknemer. Dit erkennen, bespreekbaar maken en op de juiste manier ondersteunen, bevordert het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en teams. Door tijdig ondersteuning te bieden die de weerbaarheid en veerkracht tijdens het rouwproces verhoogt, kan je medewerker blijven functioneren op de werkvloer en in het privéleven.


Aandacht en erkenning voor rouw en verlies op de werkvloer

Steeds meer bedrijven zien in dat rouw en verlies op de werkvloer aandacht en erkenning nodig heeft. Maar vaak ontbreekt het nog aan tijd, praktische kennis, tools en competenties om dit vorm te geven. Zie jij als leider wat er speelt binnen jouw team? Stel je de goede vragen? En geef je jouw medewerker de juiste begeleiding op het juiste moment?


Lees ook rapport ArboNed: Rouw op het werk, het bespreken waard


Rouw en verlies door organisatieveranderingen

Organisaties veranderen voortdurend. En verlieservaringen bij medewerkers kunnen ook worden veroorzaakt door ontwikkelingen als (dreigend) ontslag, boventalligheid, fusies en andere organisatieveranderingen. Elke verandering vraagt van medewerkers om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en soms ook een nieuwe omgeving. Voor jou als leidinggevende is het van vitaal belang om, naast de wijziging van structuur, hiërarchie en locatie, aandacht te besteden aan de transitie, het psychologische en emotionele aspect van de reorganisatie. Passend advies en richting te geven. En morele en emotionele steun te bieden om deze transitie aan te gaan. Erkennen en aandacht geven is cruciaal in deze processen.


Professionele ondersteuning door rouwconsultant

Als rouwconsultant bied ik leiders en hr-professionals praktische support bij verander- en verliesvraagstukken op de werkvloer. Met mijn ervaring als leider en coach bij veranderingen en mijn persoonlijke ervaringen met verlies en rouw, help ik je om medewerkers op de juiste manier te begeleiden bij rouw- en verliesprocessen. En hen in staat te stellen zich ten volle te ontwikkelen en hun professionaliteit te ontplooien. Onder meer door individuele coaching en teamcoaching, advisering, voorlichting, trainingen en workshops.